اعضا حقیقی انجمن

اعضاء حقیقی انجمن ژئوسنتتیک ایران
پوریا شایگان
مهدی رمضانی هرندی
امید رسولی قهرودی
مصطفی اکبری ینگه قلعه
قدرت الله هاشمی مطلق
مهرداد اشتری
سهیل مونسان
مهرداد تاج آبادی
فریبا پیغامی
فرزاد فرشید
محمد محرمی
سیدمهدی علما
پیمان ساعدیان
کیارش اشتری
آرش عابدی
پیمان درخشانی
امرالله فرجی کلاریجانی
سمیه سیفی
سیدمصطفی حسینی
حمیدکوهساری
میلاد کربلایی
بابک خضوعی ابیانه
احسان حسنی
امیررضاسلیمی
بهزاد آریافر
فردین مقدم
مجید رحمانی