تصویب ایجاد ردیف تعرفه برای غشاء آب بند بنتونیتی

مطابق تصویب نامه هیئت وزیران به شماره  117691 / ت 58230  مورخ 1399/10/16 و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ردیف تعرفه برای غشاء آب بند بنتونیتی...

فراخوان تشکیل کمیته های فنی و گسترش (تمدید شد)

به استحضار میرساند در تاریخ 30/06/1399 مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی زمین ساز استان تهران(ژئوسنتتیک) برای انتخاب هیات مدیره چهارم...

برنامه زمانی و فرم ثبت نام وبینار “اندرکنش مابین دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی و شمع های تحت بار جانبی”

وبینار تخصصی با موضوع “اندرکنش مابین دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی و شمع های تحت بار جانبی” در روز دوشنبه اول دی ماه سال 1399 از ساعت...

پوستر وبینار سه روزه “کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در کاهش خطرات سوانح طبیعی و مدیریت خطرات محیطی”

پوستر وبینار سه روزه “کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در کاهش خطرات سوانح طبیعی و مدیریت خطرات محیطی” را از اینجا دانلود...

بروشور وبینار سه روزه “کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در کاهش خطرات سوانح طبیعی و مدیریت خطرات محیطی” شامل معرفی سخنرانان و برنامه زمانی سخنرانی ها

بروشور وبینار سه روزه “کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در کاهش خطرات سوانح طبیعی و مدیریت خطرات محیطی” شامل معرفی سخنرانان و برنامه زمانی...

مجمع عمومی شاخه ایرانی انجمن ژئوسنتتیک بین المللی

مجمع عمومی شاخه ایرانی انجمن ژئوسنتتیک بین المللی

دستاوردهای استفاده از ژئوسنتتیک ها در زیر سازی و روسازی راه و راه آهن

سمینار یک روزه دستاوردهای استفاده از ژئوسنتتیک ها در زیر سازی و روسازی راه و راه آهن در بهمن ماه سال...

مجمع عمومی و فوق العاده ی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک(زمین ساز)

مجمع عمومی و فوق العاده ی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک (زمین ساز) در روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه تشکیل...

برنامه ی کارگاه های آموزشی خاک مسلح و کنترل فرسایش خاک

...

‍ اطلاعیه فوری

مهندس امیر شهکلاهی از ایران جهت انتخاب شورای انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کاندید شده است. برای هر کدام از دوستان یک ایمیل از طرف انجمن بین...