پيام هيئت مديره (سوم) انجمن مهندسي ژئوسينتتيک ايران

اولين پيام هيئت مديره سوم انجمن ژئوسينتتيک را در شرايطي که کشور عزيزمان با روزنه­  هاي اميد به فردايي شکوفاتر از تاب و تواني بالا و چشم  ­انداز مثبتي برخوردار شده آغاز مي­نماييم. ابتدا از همکاران عزيزي که در هيئت مديره دوم  با خلاقيت و صرف وقت سرشار انجمن را به نقطه کنوني رسانيده­  اند سپاسگزاريم و برايشان آرزوي توفيق در عرصه­  هاي فعاليت در پهنة کشور توانمندمان مي­نمائيم. به طور يقين نه تنها رسالت هيئت مديره سوم  تداوم اهداف ترسيم­   شده همکاران قبلي خواهد بود، بلکه انتظار آن است که با رهنمودها و تجربيات ارزشمند خود انجمن ژئوسينتتيک ايران و شاخة ايراني IGS را از حمايت بي­دريغ خود بهره­  مند سازند.

هيئت مديره سوم  انجمن ژئوسينتتيک از اسفند سال 1395 همگام با شاخه ايراني IGS (Iran Chapter) فعاليت­هاي انجمن را بي­  وقفه دنبال نموده است. جلسات هيئت مديره در اولين هفته هرماه به طور منظم تشکيل شده و گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده در قالب صورت­جلسات براي اعضاي محترم ارسال شده است. از جمله فعاليتهاي انجام شده طي 8 ماه آغاز فعاليت انجمن مي­توان بازسازي و آغاز کار جدي کميته­  ها  ، برنامه­ريزي جهت به روزرساني و ارتقاء وب­سايت به زبانهاي فارسي و انگليسي نام برد.

اهداف اصلي هيئت مديره سوم  تشويق به توليد مرغوب، ترغيب به عرضة محصولات نوين و کارآمد، هموارنمودن مسير ارتباط متقابل بين دانشگاه­ها و مجريان و برگزاري کارگاه­هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي است. ضمن قدرداني از ريسک سرمايه و همت توليدکنندگان عزيز، انتظار از آنان ارتقاء و حفظ کيفيت مطلوب محصولات منطبق با استانداردهاي معتبر و نهادينه کردن فرهنگ QC/QA روي محصولات توليديشان است. از بازرگانان محترم توقع شناسائي و معرفي محصولات نوين و معرفي آن­ها با بازار است. از دانشگاهيان گرامي تقاضامنديم با ورود به عرصه مهندسي ژئوسينتتيک گره­  گشا و هموار­کنندة مراحل تحليل، طراحي و جنبه­   هاي اجرايي ژئوسينتتيک باشند. متقابلا رسالت مجريان و کارفرمايان محترم نيز ايجاد بستر مساعد براي پژوهش و توسعه (R&D) در ارتقاء محصولات و بکارگيري آن در عرصة مهندسي است. تحقق شعار توسعة پايدار و محيط سبز بدون همکاري روان و هدفمند بين دست­اندکاران مختلف محقق نخواهد شد. اهميت و نقش مهندسي ارزش و کنترل کيفيت محصولات ژئوسينتتيک در مراحل مختلف از توليد، تهيه تا نصب را نيز نبايد ناديده گرفت.

پيام آخر هيئت مديره سوم   به کليه اعضاي محترم انجمن و شاخه و همچنين دست­اندرکاران پروژه­هاي عمراني حضور هر چه فعال­تر در کميته­   هاي سه­  گانه، حمايت از برگزاري کارگاه­هاي تخصصي و آموزشي، سمينارها و کنفرانس­هاي ملي و بين­  المللي و اطلاع­  رساني در معرفي محصولات ژئوسينتتيک است. حضور در عرضه  ­هاي بين­  المللي مانند کنفرانس­ها و سمينارهايي که همه­  ساله در سطح جهان برگزار مي­گردد از ضروريات است. انتظار مي­رود مديران محترم مؤسسات خصوصي و دولتي شرکت کارشناسان و مديران علاقه­   مند را در اين گردهمايي­  ها حمايت و تشويق نمايند.

کاظم فخاريان