Publish Info:

جولای 15, 2017


iranigsEvent Info:

Start:


End:


دومین جلسه کمیته مسلح سازی انجمن

موارد تصویب شده :

1-انتخاب سرپرست کار گروه های چهارگانه زیر مجموعه کمیته فنی مسلح سازی :

کار گروه فهرست بها : سرپرست آقای مهندس محرمی

کارگروه تالیف : سرپرست آقای مهندس مدنی ، دبیر سرکار خانم مهندس بیابانی

کارگروه آموزش : سرپرست آقای دکتر رفیعی ، دبیر آقای مهندس محمدنیا

کارگروه نوآوری : سرپرست مهندس محمدی زاده

2-مقرر شد هر کارگروه شرح وظایف و اقدامات پیشنهاد شده توسط کمیته رابررسی و پس از تصویب توسط سرپرست و اعضا کارگروه ، برنامه زمانبندی مشخص و در جلسه آینده بصورت فهرست وار به کمیته اعلام گردد.

3-مقرر شد کارگروه آموزش عناوین کلاس های آموزشی را ظرف پانزده روز آینده مشخص و به کمیته فنی اعلام نماید و زمان اولین کارگاه حداکثر هفته دوم مهرماه 1396 باشد.

4-مقرر شد نحوه آرشیوبندی و دسترسی افراد حقیقی و حقوقی به مدارک فنی جمع آوری شده در کمیته فنی و مدارک تولید شده در جلسه آینده بعد از مشورت آقای مهندس محمدی زاده و ریاست محترم انجمن ژئوسنتتیک اعلام گردد. ضمنا اقایان دکتر قلندر زاده و رفیعی امکان تشکیل این دیتابیس با استفاده از ازمایشگاه خاک دانشکده را بررسی خواهند کرد

 

photo_2017-07-15_11-14-36