وبینار تخصصی با موضوع: تسلیح بسترنرم با استفاده از المان های صلب قائم

وبینار تخصصی با موضوع تسلیح بسترنرم با استفاده از المان های صلب قائم:بررسی آزمایشگاهی و عددی در روز چهار شنبه 20 اسفندماه 1399 از ساعت 19 الی...

وبینار تخصصی با موضوع “اندرکنش مابین دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی و شمع های تحت بار جانبی”

وبینار تخصصی با موضوع “اندرکنش مابین دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی و شمع های تحت بار جانبی” در روز دوشنبه اول دی ماه سال 1399 از ساعت...

وبینار سه روزه “کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در کاهش خطرات سوانح طبیعی و مدیریت خطرات محیطی” – یکشنبه 4/8/99 ، سه شنبه 6/8/99 و چهارشنبه 7/8/99

وبینار سه روزه “کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در کاهش خطرات سوانح طبیعی و مدیریت خطرات محیطی” – یکشنبه 4/8/99 ، سه شنبه 6/8/99 و چهارشنبه...

برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوسنتتیک ایران جهت انتخاب اعضاء هئیت مدیره دوره چهارم

برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوسنتتیک ایران جهت انتخاب اعضاء هئیت مدیره دوره چهارم مجمع سالانه انجمن با حفظ ضوابط بهداشتي برگزار شد. به...

برگزاری مجمع عمومی شاخه ایرانی انجمن ژئوسنتتیک بین المللی جهت انتخاب اعضاء هئیت مدیره دوره سوم

 برگزاری مجمع عمومی شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک جهت انتخاب اعضاء هئیت مدیره دوره سوم مجمع دوره‌ای شاخه ایرانی انجمن بین...

دومین جلسه کمیته مسلح سازی انجمن

موارد تصویب شده : 1-انتخاب سرپرست کار گروه های چهارگانه زیر مجموعه کمیته فنی مسلح سازی : کار گروه فهرست بها : سرپرست آقای مهندس...

دورهمی اعضای انجمن در واپسین روزهای بهار96

در ادامه مراسم ، آقايان دكتر فخاريان، دكتر مقدس نژاد و مهندس فرشيد مطالبي را پيرامون اهداف و برنامه هاي انجمن توضيح دادند: – اهداف و...

برگزاری اولین جلسه کمیته آببندی و هیدرولیک

نخستین جلسه کمیته فنی ”آب بندی و هیدرولیک ” انجمن ژئوسنتتیک ایران چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه ١٣٩٦ برگزار شد. در این جلسه ضمن مرور برنامه...

کنفرانس ملی “شرح و تفصیل آیتم های ژئوسنتتیکی درفهارس بها”

زمان: 17 آذرماه 1395 یکروزه مکان: سالن همایش جامعه مهندسان مشاورایران برگزار کننده: انجمن مهندسی ژئوسنتتیک به همراه شاخه ایرانی انجمن بین...

کنفرانس بین المللی ژئوسینتتیک برلین سپتامبر2014

سخنرانان ایرانی کنفرانس برلین 1-آقای دکتر کاظم فخاریان 2-آقای مهندس محمد رضا اشکبوسی 3-آقای مهندس محمد محرمی 4-آقای مهندس میر...