پرسشهای متداول

کلیه اعضاء انجمن دارای اولویت ظرفیت ثبت نام بوده و تخفیف ویژه برای ایشان در نظر گرفته می شود

بله، برای عضویت دانشجویان گرامی تخفیف در نظر گرفته شده است

خیر، همه علاقه مندان حوزه ژئوسنتتیک می توانند در انجمن عضو شوند.

اطلاع از اخرین رویدادها و مقالات علمی، آشنایی با شرکتها و افراد فعال در این حوزه، آشنایی با آخرین تکنولوژی های روز