فراخوان مشارکت در تدوین آیین نامه ارزیابی و رتبه بندی تولیدکنندگان ژئوممبرین HDPE