درباره انجمن

معرفی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران

پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت گسترده جمع زیادی از مهندسین در قالب شرکتهای پیمانکاری، مهندسین مشاور، شرکتهای تجاری و  شخصیتهای حقیقی؛ جهت توسعه مهندسی ژئوسنتتیک در ایران و در راستای اقداماتی که پیش از این برای راه اندازی تشکیلاتی عمومی (مردم نهاد و بدون وابستگی تجاری) صورت گرفته بود، انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران در قالب کنونی، از پاییز سال 1386 پایه گذاری شد. این تشکیلات در ابتدا با برگزاری جلسات منظم با حضور افراد از طیف نسبتاً وسیعی از دست اندرکاران در امور مهندسی ژئوسنتتیک شروع به فعالیت نموده و به تدریج با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای انجمن و اتخاذ راهبردهای عملی جهت دستیابی به این اهداف به کار خود ادامه داد. اهداف و راهبردهائی که در نسخه اولیه اساسنامه انجمن مهندسی ژئوسنتتیک مورد اشاره قرار گرفته بود، عبارتند از:

ماده 5- اهداف انجمن : گسترش كاربرد محصولات ژئوسينتتيك در جامعه مهندسي كشور به شرح زير:

محصولات ژئوسينتتيك به صورت موثر در پروژه ها به كار گرفته شوند. بكارگيري موثر عبارت است از استفاده به جا و اجراي صحيح به طوريكه اعتماد كارفرمايان در پروژه ها به عملكرد مناسب اين مصالح جلب شود.
ايجاد رابطه اي عادلانه بين تامين كنندگان ، كارفرمايان و ديگر عوامل ارائه كننده خدمات در اين صنعت مانند طراحان، كارشناسان مستقل، نصابان و ….
حفظ و تقويت رقابت سالم و غير تخريبي بين فروشندگان و ديگر عوامل دست اندركار
شناساندن محصولات ژئوسينتتيكي به عنوان محصولاتي عام در جامعه مهندسي كه به طور معمول مورد استفاده قرار گيرند.
انسجام بخشيدن و و ارتقاء سطح علمي و آكادميك اين صنعت در ايران

تبصره 1: هيئت مديره انجمن جهت نيل به اهداف فوق، آيين نامه ها و مقررات داخلي لازم را تهيه و اجرا خواهد نمود.

ماده 6- راهبردهاي تعيين شده براي نيل به اهداف: انجمن راهبردهاي زير را براي براي رسيدن به اهداف تعيين شده در ماده 5 اساسنامه تعيين مي نمايد:

ايجاد ساختاري با جنبه هاي علمي و صنفي و فعال در هر دو بخش
ايجاد يك مرجع فني قابل اعتماد
همكاري با مراجع ذيصلاح در دستورالعمل هاي طراحي، انتخاب و اجرا محصولات ژئوسينتتيك و انتشار آنها براي استفاده عموم
همكاري با مراجع ذيصلاح در تدوين رديف هاي قيمتي شفاف و به روز در فهرست بها و بخشنامه ها براي خدمات طراحي، تامين و اجراي محصولات ژئوسينتتيك
ايجاد تعامل سازنده بين كارفرمايان، مشاورين، توليد كنندگان، پيمانكاران، تامين كنندگان، مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، ساير انجمن ها و مراجع ذيربط در راستاي تقويت صنعت ژئوسينتتيك و حفظ منافع فعالين
ارائه منشور حرفه اي- اخلاقي ناظر بر عملكرد منسجم فعالين در صنعت ژئوسينتتيك

انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران، همچنانکه از بدو تاسیس تعلق به گروه یا بخش خاصی از دست اندرکاران در این زمینه وسیع مهندسی نبوده است ، همواره از پذیرش اعضای جدید که در سطوح مختلف و در حوزه های دانشگاهی، مهندسین مشاور، پیمانکاران و واحدهای تولیدی و شرکتهای تجاری استقبال می نماید.

پیام هیئت مدیره چهارم انجمن ژئوسنتتیک ایران

اولين پيام هيئت مديره چهارم انجمن ژئوسينتتيک را همزمان با رو نمایی از سایت جدید انجمن خدمت همکاران گرامی ارسال می نمایم. هيئت مديره چهارم انجمن ژئوسينتتيک از شهریور ماه سال 1399 تقریبا همگام با هیئت مدیره جدید شاخه ايراني IGS (Iran Chapter) فعاليتهاي پیشین  را با تلاشی مضاعف پی گرفته است. جلسات هيئت مديره از اولين روز ها، ابتدا به صورت هفتگی و سپس هر دو هفته یکبار به طور منظم تشکيل شده و گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده در قالب صورت جلسات به اطلاع اعضاي محترم رسیده است.

برخی از فعالیت های 100 روز اول هیئت مدیره به شرح زیر بوده است:

۱- برگزاری یک وبینار از دور قبل

۲- برگزاری یک وبینار مشترک با شاخه

3- ارتباط با سازمان استاندارد، اتاق تهران، شرکتهای مرتبط، جهاد کشاورزی و  سازمان برنامه بودجه.

4- فعال کردن اینستاگرام و کانال انجمن

5- راه اندازی مجدد سایت انجمن با ظاهر و محتوای به روز شده

6 -تهیه آیین نامه عضویت در کمیته ها

7 -تدوین ده اقدام و برنامه کاری زیربنایی هیات مدیره

8- تدوین فلوچارت ساختار انجمن و ارتباط آن با شاخه

9- تهیه دستورالعمل درآمدزایی انجمن از تبلیغات و انجام امور مربوط به ثبت شرکتها ، کد اقتصادی و نظایر آن

10- تشکیل گروه مشترک شاخه و انجمن.

پنج هدف اصلی و عمده ی پیشرو هیئت مدیره و انجمن عبارتند از:

  • گسترش بکار گرفتن موثر، بجا و با اجراي صحيح محصولات ژئوسينتتيك در پروژه ها.
  • سعی در ايجاد رابطه اي عادلانه بين تأمين كنندگان، كارفرمايان و ديگر عوامل ارائه كننده خدمات در اين صنعت مانند طراحان، كارشناسان مستقل، نصابان و ….
  • حفظ و تقويت رقابت سالم و غير مخرب بين فروشندگان وديگر عوامل دست اندركار.
  • معرفی محصولات ژئوسينتتيكي در جامعه مهندسي.
  • انسجام بخشيدن و و ارتقاء سطح علمي و دانشگاهی اين صنعت در ايران.

انجمن ژئوسنتتیک ایران با این اهداف فعالیت خود را آغاز و گام در راستای اعتلای این صنعت گذاشته است. هرچند امروز با همت دست اندرکاران در هیئت مدیره های قبلی و پس از عبور از فراز و نشیبهای بسیار، گامهای بلندی در نیل به اهداف این صنعت برداشته شده است اما تا رسیدن به افقهای متعالی، راهی بس طولانی و دشوار در پیش­رو می­باشد. اینجاست که صمیمانه به سوی تمامی علاقمندان و متخصصین این صنعت دست یاری دراز کرده و خواستار همگامیشان در ادامه این مسیر هستیم.

پروفسور نادر هاتف

ریاست هیئت مدیره انجمن ژئوسنتتیک ایران