برگزاری موفقیت آمیز دومین دوره آموزش نصب ژئوممبرین HDPE در مخازن روباز