برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره آموزش نصب ژئوممبرین HDPE در مخازن روباز