اعضای حقوقی

iran bana ariya2

مدیرعامل: آقای مهندس حسن غفاری نیا

manabonyan2

 مدیرعامل: آقای پوریا شایگان

omran rahvar

مدیرعامل: آقای سیدحسین یثربی 

geo sakht

مدیر عامل : آقای محمدرضا اشکبوسی 

farnam baspar2

مدیرعامل: آقای رضا قصری

windavar2

 مدیر عامل:آقای آرش خضوعی ابیانه

mokete hamedan2

   مدیر عامل : آقای  علیمردان شیبانی 

imen rah

  مدير عامل: آقای  رحمت اله حکیمی طرقی

andishe baetar2

مدير عامل:آقای علیرضا میربلوک

laye bafan2

 مدير عامل:آقای امیردلایلی

rabo2

 مدير عامل:آقای عادل غفاری

p.g.p2

مدیر عامل : آقای سیدمحمد حسینی 

rahyab sanat

مدیر عامل:آقای پیمان ساعدیان

laei sai

  مدیر عامل: آقای علیرضا موبد

organo

مدیر عامل : آقای وحید علیخانزاده 

pardis sazan

  مدیرعامل: آقای  مهندس سیدمرتضی حسینی 

sanaye varagh

 مدیرعامل: آقای بیژن امینی 

basparpey2

مدیر عامل : آقای روزبه صالح آبادی 

geo parsian3

 مدير عامل: آقای حميدرضا قادي

geo mohit pars2

 مدير عامل:آقای فرشيد اسمعيلي

pars sadar2

 مدیرعامل: آقای مونسان 

manazaman

مدیر عامل : آقای فرزاد فرشید 

parian mahar sang

 مدير عامل: آقای مهرداد اشتری

mahar sang2

 مدير عامل:آقای مجتبی سید رضایی

Untitled-3

 مدیرعامل: آقای سعید غلامی 

چیداک

 مدیرعامل: آقای رضا برجيان

shahin

 مدیرعامل: آقای سیف الله الماسی

rahjoo

 مدیرعامل: آقای سلمان نوغانی

yekta varagh yazd

 مدیرعامل: آقای ولی الله محفوظی

kiya laye pars

 مدیرعامل: آقای حمید ابراهیمی زاده

Untitled1-111

 مدیرعامل: آقای مهدی سبحانی

11111

 مدیرعامل: آقای محسن سلیمی

بتن اروند

 مدیرعامل: آقای حسن حسون نژاديان

آبسان

 مدیرعامل: آقای علي آرمون

مهرگام آذرصنعت

 مدیرعامل: 

هما رشتن

 مدیرعامل: آقای محسن صفائي

fa3a8487-a05b-4205-9bad-8327bbf160c3

 مدیرعامل: آقای مهندس زنجانی