اعضای حقیقی

        حامیان حقیقی انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 
آقای مهندس آرین قصری 32 آقای دکتر حسین غیاثی نژاد 1
آقای مهندس حمیدرضا ابراهیمی زاده 33 آقای مهندس مهدی محمدی دارابی 2
آقای مهندس احسان نوبخت 34 آقای مهندس احمد اکبرزاده کلاهی 3
آقای دکتر آرش نیری 35 آقای دکتر علی فاخر 4
آقای مهندس یاسر موسوی القمی 36 آقای مهندس بابک خضوعی ابیانه 5
آقای مهندس آرش فنائی 37 آقای مهندس علیرضا نیک نژاد 6
خانم مهندس هدی کاشی 38 آقای دکتر کاظم فخاریان 7
آقای مهندس پوریا شایگان 39 آقای دکتر ایمان حسین زاده عطار 8
آقای مهندس علیرضا میربلوک 40 آقای دکتر نادر هاتف 9
آقای مهندس جواد غلامی تاحونه 41 آقای مهندس غلامرضا محمدی زاده 10
آقای مهندس  محمدحسین بهشتی خواه 42 آقای مهندس روزبه صالح آبادی 11
آقای مهندس حسن زنجانی 43 آقای مهندس محمد محرمی 12
خانم مهندس پریسا شعبان پور 44 آقای مهندس هادی ردادی 13
آقای مهندس هومان کیاستی نیا 45 آقای دکتر  کاوش رفیعی زاده 14
آقای مهندس امیر دلائلی 46 آقای مهندس شایان حشمت زاده بهزادی 15
خانم مهندس نیوشا لشگرشکن 47 آقای مهندس سید مهدی علما 16
آقای مهندس نیما توکلی شیرازی 48 آقای  مهندس کیارش اشتری 17
آقای مهندس مهران کمپانی 49 آقای مهندس پیمان ساعدیان 18
آقای مهندس سید امیر محمد نیک افتخاری 50 آقای مهندس جواد خواجه تراب 19
آقای مهندس علی صغیری 51 آقای مهندس محسن یگانه 20
آقای مهندس آرمین رضا 52 آقای مهندس هومن اسکندری 21
خانم مهندس بهارک سادات اعظمی نژاد 53 آقای مهندس امین محسنی 22
آقای مهندس ریاض اشعری 54 آقای مهندس سید مرتضی حسینی 23
آقای مهندس حامد وطنی 55 آقای مهندس محمد رضا اشکبوسی 24
آقای مهندس محسن پیرباوفا 56 آقای مهندس سلمان نوغانی 25
آقای مهندس مهدی جلیل زاده آذر 57 آقای دکتر فریدون مقدس نژاد 26
آقای مهندس پدرام شجاعی 58 آقای مهندس فرزاد فرشید 27
آقای مهندس امیر خانجانی 59 آقای مهندس امید فیروزی 28
آقای مهندس محمود علیخانزاده 60 آقای مهندس بهاالدین پورعباس 29
آقای مهندس سید محمد حسینی 61 آقای مهندس عبدالله روحانی حاجی آقا 30
خانم مهندس زهرا مومنی 62 آقای دکتر نادر شریعتمداری 31