1 2 3 4

پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت گسترده جمع زیادی از مهندسین در قالب شرکتهای پیمانکاری، مهندسین مشاور ، شرکتهای تجاری و شخصیتهای حقیقی؛ جهت توسعه مهندسی ژئوسنتتیک در ایران و در راستای اقداماتی که پیش از این برای راه اندازی تشکیلاتی عمومی (مردم نهاد و بدون وابستگی تجاری) صورت گرفته بود، انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران در قالب کنونی ، از پاییز سال ۱۳۸۶ پایه گذاری شد.
این تشکیلات در ابتدا با برگزاری جلسات منظم با حضور افراد از طیف نسبتاً وسیعی از دست اندرکاران در امور مهندسی ژئوسنتتیک شروع به فعالیت نموده و به تدریج با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای انجمن و اتخاذ راهبردهای عملی جهت دستیابی به این اهداف به کار خود ادامه داد.
اهداف و راهبردهائی که در نسخه اولیه اساسنامه انجمن مهندسی ژئوسنتتیک مورد اشاره قرار گرفته بود، عبارتند از
ماده ۵- اهداف انجمن :
گسترش كاربرد محصولات ژئوسينتتيك در جامعه مهندسي كشور به شرح زير:
۱- محصولات ژئوسينتتيك به صورت موثر در پروژه ها به كار گرفته شوند. بكارگيري موثر عبارت است از استفاده به جا و اجراي صحيح به طوريكه اعتماد كارفرمايان در پروژه ها به عملكرد مناسب اين مصالح جلب شود
۲- ايجاد رابطه اي عادلانه بين تامين كنندگان ، كارفرمايان و ديگر عوامل ارائه كننده خدمات در اين صنعت مانند طراحان، كارشناسان مستقل، نصابان و ....
۳- حفظ و تقويت رقابت سالم و غير تخريبي بين فروشندگان وديگر عوامل دست اندركار
۴- شناساندن محصولات ژئوسينتتيكي به عنوان محصولاتي عام در جامعه مهندسي كه به طور معمول مورد استفاده قرار گيرند.
۵- انسجام بخشيدن و و ارتقاء سطح علمي و آكادميك اين صنعت در ايران
تبصره ۱: هيئت مديره انجمن جهت نيل به اهداف فوق، آيين نامه ها و مقررات داخلي لازم را تهيه و اجرا خواهد نمود.
ماده ۶- راهبردهاي تعيين شده براي نيل به اهداف
انجمن راهبردهاي زير را براي براي رسيدن به اهداف تعيين شده در ماده 5 اساسنامه تعيين مي نمايد:
۱- ايجاد ساختاري با جنبه هاي علمي و صنفي و فعال در هر دو بخش
۲- ايجاد يك مرجع فني قابل اعتماد
۳- همكاري با مراجع ذيصلاح در دستورالعمل هاي طراحي، انتخاب و اجرا محصولات ژئوسينتتيك و انتشار آنها براي استفاده عموم
۴- همكاري با مراجع ذيصلاح در تدوين رديف هاي قيمتي شفاف و به روز در فهارس بها و بخشنامه ها براي خدمات طراحي، تامين و اجراي محصولات ژئوسينتتيك
۵- ايجاد تعامل سازنده بين كارفرمايان، مشاورين، توليد كنندگان، پيمانكاران، تامين كنندگان، مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، ساير انجمن ها و مراجع ذيربط در راستاي تقويت صنعت ژئوسينتتيك و حفظ منافع فعالين
۶- ارائه منشور حرفه اي- اخلاقي ناظر بر عملكرد منسجم فعالين در صنعت ژئوسينتتيك
انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران، همچنانکه از بدو تاسیس تعلق به گروه یا بخش خاصی از دست اندرکاران در این زمینه وسیع مهندسی نبوده است ، همواره از پذیرش اعضای جدید که در سطوح مختلف و در حوزه های دانشگاهی، مهندسین مشاور، پیمانکاران و واحدهای تولیدی و شرکتهای تجاری استقبال می نماید.

رویدادها

رویدادها

آلبوم تصاویر

پرسش و پاسخ

ارتباط با ما